Naturpleje:    
   
Skotsk Højlandskvæg er velegnet til naturpleje:

1. De er nøjsomme dyr, som græsser på en
særlig måde, som giver plads for planter og dyr.
2. De er skånsomme overfor sjældne og fredede
planter, som Gøgeurt og Engblomme. Til gen-
gæld er de gode til at udrydde Bjørneklo.
3. De færdes også i moser og sumpede arealer,
da de lette og behændige dyr.

Har I arealer, som ønskes plejet, så ring og vi
kan finde ud af, om vi har dyr til opgaven.
   
 
     
     
Holger Kjærgaard, Møllegårdsvej 1, 8752 Østbirk. e-mail: hallerfold@godmail.dk   Mob.21709602