Kød sælges:
Skotsk Højlandskvæg er nøjsomme dyr, der vokser langsomt, derfor bliver kødet ekstra velsmagende og saftigt. Kødet har lavt cholesterolindhold og er fedtfattigt. Fedtet er indlejret i musklerne,
som med den rigtige modning giver meget velsmagende kød.
Vi slagter tyrer, stude og kvier, som er 20-30 måneder gamle, efter de fleste af dem har været naturplejere.
Vi transporterer selv dyrene til Hårby Slagtehus - ca. 20 min. - hvor de slagtes, hænges i kølerum i 15-20 dage.
Dyrene sælges mest som 1/2 eller 1/4 dyr. Slagteren finparterer dyrene, f.eks. i 4 ligeværdige kvarte. Ved finparteringen tages der hensyn til købers ønsker. Der sættes navn på den enkelte udskæring.
Suppebenene vejes ikke med de kg man afregner for, men kan medfølge ved siden af efter ønske udenberegning.
Prisen er kr. 90- pr. kg iberegnet slagtning, finpartering og moms.
Andre mængder og udskæringer, f.eks. en bagfjerding kan også aftales, mod en merpris. - Vi får også lavet  grill- og spegepølser.
Kødet hentes på H.S.Slagteri Aps, Den Grønne vej 1, nord for
8660 Skanderborg, hvis ikke andet aftales.
Holger Kjærgaard, Møllegårdsvej 1, 8752 Østbirk. e-mail: hallerfold@godmail.dk   Mob.21709602