Navnet på vor besætning af Skotsk Højlandskvæg Haller Fold
kommer fra Haller Å ved Karup, hvor besætningen, blev grundlagt i 1991.

Holger Kjærgaard, Møllegårdsvej 1, 8752 Østbirk. e-mail: hallerfold@godmail.dk   Mob.21709602